เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิด

ดร. ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิด

Read more