ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

นนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๙) ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

Read more